الخميس، 5 يناير 2012

شنو يعنيلك صديقــــــــك

شنو يعنيلك صديقــــــــك ....... كتلة صاحب ومايوم ينمل
كلي بس وضحلي اكثــــر ....... كتلة دلاني الدرب خلاني اندل
كلي داسئلك صديقــــــك ...... كتلة خوية وماشفت فديوم اجمل
...وليدي داكلك صديقـــــك ...... كتلة غالي وكلبي من فركاه ينسل
يابة يمعود صديقــــــــك ....... كتلة ظلعي وعقلي بيه حرم وحلل
كلي بس احسبهة زيــن ....... كتلة وين تريــــــــــد توصـــــل
كلي مخدوع بزمانــــك ....... كتلة عمـــــــــي ممــكن اسئــــل

شنو يعنيلك صديقــــــك ......... كلي خاين وبضهري ثبت المنجل
كتلة بس وضحلي اكثر ......... كلي اسكيلة عسل يسكيني حنضل
كتلة دا اسئلك صديقـــك ........ كلي حاقد واليريدة ايشوفني انــذل
عمي داكلك صديقــــــك ....... كلي بس انــدار ضل يشتم وينعـــل
كتلة صديقك مو عدوك ....... كلي كيف من طحت وبحزني هلهل
هذا واقع كل صديق وارد انصحك ........ وما ريدك مني تزعــل
لان من كلمة صديقي شاب شعري ...... انكسر ظهري دمعي وشل
انة وكتي وصاحبي خلصو عمري ...... لان صاحب بية يغدر وكتي بدل
وفكرت بحجايتة وطلعت صحيحة ... واتضح صاحبي دور الصديق وياي مثل
لان من وكتي حلو يمي لكيتة ........ ومن افتر عكس بابة قفـــــل
لان ويا اني اضحي افدي بروحي ..... وهو سجين الغدر منة تنسل
ولان واكف وي اليذبحون ........ بيده السجين وعل ذبح كمـــــل


Day after day

Day after day he comes and goes away.
Go, and give him a flower from my hair, my friend.
If he asks who it was that sent it,
I entreat you do not tell him my name
For he only comes and goes away.

He sits on the dust under the tree.
Spread there a seat with flowers and leaves, my friend.
His eyes are sad, and they bring sadness to my heart.
He does not speak what he has in mind;
He only comes and goes away
الأربعاء، 4 يناير 2012

summer's day

Shall I compare thee to a summer's day
Thou art more lovely and more temperate
Rough winds do shake the darling buds of May
And summer's lease hath all too short a date


Sometimes too hot the eye of heaven shines
And often is his gold complexion dimmed ;
And every fair from fair sometimes declines
By chance or nature's changing course untrimmed.

But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall death brag thou wanderest in his shade
when in eternal lines to time thou growest.


So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this. and this gives life to thee

The Greatest Pain in Life

The greatest pain in life is not to die, but to be ignored

To lose the person you love so
much to another who doesn't care at all

The greatest pain in life, is not to die, but to be forgotten
When you show someone your innermost thoughts and he laughs in your face

For friends to always be too busy to console you when you need
someone to lift your spirits

When it seems like the only person who cares about you, is you

Life is full of pain, but does it ever get better?

Will people ever care about each other,and make time for those who
are in need?
Each of us has a part to play in this great play we call life
Each of us has a duty to mankind to tell our friends we love them
If you do not care about your friends you will not be punished
You will simply be ignored... forgotten... as you have done to othersI'm in heaven when you kiss me
show me how you miss me
take me with you back to wonderland
I'm in heaven when you kiss me
show me how you miss me
Take me with you back to wonderland

you captured me with a stare
I'd follow you anywhere
You lead me into temptation
condition me to enjoy
I'm like a kid with a toy
I'm losing my concentration

One kiss from you I'm on fire
your touch is all I desire
One look and you take me higher
You know I couldn't resist
Yeah I miss
every time I'm with you
Every time that we kiss

I'm in heaven when you kiss me
Heaven when you kiss me
You were sent to me from wonderland
I'm in heaven when you kiss me
Heaven when you kiss me
You were sent to me from wonderland
I go crazy when you kiss me
Show me how you miss me
Take me with you back to wonderland
You know I couldn't resist
Yeah I miss every time I'm with you
Every time that we kiss
I hope that the days come easy and the moments pass slow,
And each road leads you where you want to go,
And if you're faced with a choice, and you have to choose,
I hope you choose the one that means the most to you.
And if one door opens to another door closed,
I hope you keep on walkin' till you find the window,
If it's cold outside, show the world the warmth of your smile,

But more than anything, more than anything,
My wish, for you, is that this life becomes all that you want it to,
Your dreams stay big, and your worries stay small,
You never need to carry more than you can hold,
And while you're out there getting where you're getting to,
I hope you know somebody loves you, and wants the same things too,
Yeah, this, is my wish.

I hope you never look back, but ya never forget,
All the ones who love you, in the place you left,
I hope you always forgive, and you never regret,
And you help somebody every chance you get,
Oh, you find God's grace, in every mistake,
And you always give more than you take.